Издателство Роборид е профилирано в издаването на съвременна скандинавска литература в превод на български език.

Съвместно с партньори от академични институции, неправителствени организации и чуждестранни ведомства за насърчаване на културния обмен организираме прояви за популяризиране на скандинавската литература и комиксите за възрастни в България.

Издателство Роборид